Focus en uitgangspunten

Focus op waardeontwikkeling

Atlantic Capital is als actief aandeelhouder nauw betrokken bij de ontwikkelingen van haar portfolio bedrijven en richt zich op het creëren van waardegroei binnen de bedrijven waarin ze investeert. 

In samenwerking met de directie/ondernemer en het management team worden plannen ontwikkeld voor strategische en operationele verbeteringen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de waardebepalende factoren. De uitvoering van deze plannen en het bijsturen hiervan is dan ook structureel gericht op waardeontwikkeling.

Atlantic Capital speelt een actieve rol bij het strategische planningsproces en de uitvoering van de strategische projecten, zoals acquisities, herstructureringen, etc. Daarnaast wordt waar mogelijk en nodig expertise ter beschikking gesteld op het gebied van optimalisering van de financiële structuur en control, het aantrekken en selecteren van talent, het begeleiden van business development en juridische en fiscale zaken.


Uitgangspunten

Atlantic Capital streeft naar bestendige relaties met de ondernemers en managers van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Dit is gebaseerd op onderling vertrouwen en respect en gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een succesvol bedrijf.

Gedurende het investeringsproces focust Atlantic Capital nadrukkelijk op de realisatie van waardeontwikkeling. Tijdens het voorafgaande onderzoek wordt vastgesteld welke factoren de waarde van het bedrijf bepalen. In samenwerking met het management van het bedrijf worden plannen en marsroutes opgesteld voor de strategische ontwikkeling en eventuele operationele verbeteringen. De uitvoering en het bijsturen daarvan is en blijft dan ook gebaseerd op het realiseren van de beoogde waardegroei.

Atlantic Capital maakt gebruik van ervaren ondernemers en managers uit haar netwerk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van haar portfolio. Ook worden de ontwikkelingen binnen de portfolio periodiek besproken met haar Raad van Advies.

Atlantic Capital is lid van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en handelt in overeenstemming met de gedragscode hiervan.